Läxhjälp

Läxhjälp matematik

Att träna de matematiska förmågorna är av allra största vikt för att lyckas i matematiken, att träna sig i att man först inte fattar...inte fattar...inte fattar... för att till slut fatta! Just detta är grundtanken i vår läroplan Lgr11, att lära sig bli matematiskt ”uthållig”. 
Detta gör sig inte självt, ibland behöver man hjälp med strategier, bra metoder och ”rätt tänk”. 


 

Detta kan jag erbjuda elever, både stora som små!

 

 

 

Jag har lärarbehörighet att undervisa 7-åringen till och med 19-åringen.

 

Lärarlegitimation finns.

 

 

För PRISER på läxhjälp, kontakta mig på 072-5612341

Copyright © All Rights Reserved