Referenser från barn och föräldrar

 

REFERENSER

 

"Mer pedagogisk och postiv peppare får man leta efter. Första gången

Linda kom hem för att hjälpa våra 3 barn med matematiken, så satt jag

med mellanbarnet och lyssnade. Jag lärde mig lite nytt själv, matematiken har ju ändrat lite hur man skriver talen vid division framför allt.

Linda möter barnen där de befinner sig och gör det på ett enkelt

sätt. Sonen som går i åttan säger att det är stor skillnad mot att vara i

stor klass och tempot är högt - där skall det mycket till att räcka upp

handen och säga att man inte hänger med...

Jag rekommenderar Linda för alla barn, både de som har lätt som svårt

i matematik!"

// Förälder till tre barn (9, 12, 14 år)

 

"För vår 10-åriga son är det en oerhörd hjälp att i lugn och harmonisk hemmiljö få möjlighet att få stöd i matematik en-till-en. Vi märker att han har fått bättre självförtroende i matematiken, samt att han uppskattar och själv efterfrågar hjälpen! Han är mer motiverad och VILL lära sig mer."

//Förälder till V (11 år)

 

Är väldigt nöjd med Linda som lärare, hon har en förmåga att se varje barns behov. Hon ser till olika möjligheter att lära ut och stärka barnens självförtroende, så de vågar tro på sig själva och att de kan.

//Förälder till två flickor (13 och 17 år)

 

"Förut kände jag mig osäker på det mesta i matten, men nu känner jag mig mer säker, även då jag jobbar med nya saker i matten. Det känns som att jag faktiskt KAN och allt känns lättare att förstå nu, tack vare hjälpen. Jag har förbättrat mina resultat jättemycket, det känns bra!"

//Flicka J (14 år)

 

 

"Linda hjälper mig med hjärta och själ. Jag känner mig bra på att räkna fast jag ej ligger på de höga nivåerna. Linda förklarar på ett sätt så att jag förstår och kan klara mig i gymnasieskolans mattekurser. Utan hennes hjälp hade jag inte haft kunskapen eller lusten att klara matematiken."

//Flicka I (17 år)

 

"Linda är väldigt pedagogisk och oavsett hur svår uppgiften är lyckas hon på ett eller annat sätt alltid få mig att förstå! Det känns naturligt och avslappnat att jobba med henne och hon är lugn och förståelig i sitt utlärande."

//Flicka A (17 år)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattelänkar

Copyright © All Rights Reserved